Futurismus

Futurismus je umělecký a kulturní směr, který zdůrazňuje význam rychlosti, technologie, přičemž odmítá a překonává tradiční a konvenční formy a témata. Jeho cílem je oslavovat dynamiku moderního života, inovaci a technologický pokrok. Ve futuristických dílech nalezneme experimenty s formou a obsahem, které mají odhalit a prozkoumat nové možnosti vyjádření a reprezentace času, pohybu a proměn v percepci reality. Futurismus je také spojen s proaktivním přístupem k budoucnosti, snaží se formovat představu o tom, jak by měl vypadat nadcházející svět a jaké hodnoty by měl prosazovat.

SMG Splendid Masterpiece Gallery

Galerie zaměřená na umění lidského myšlení a umělé inteligence

Kontakt

MARAS69
E-mail: studio@smg.cz

© 2024 All Rights Reserved.

Přejít nahoru