Abstrakt

Abstraktní umění: V umění se termín „abstrakt“ obvykle používá k označení abstraktního umění, což je umělecký směr, který nezobrazuje přesně rozpoznatelné objekty ze skutečného světa. Abstraktní umění se soustředí na použití vizuálního jazyka tvarů, forem, barev a linek pro vytvoření kompozice, která může fungovat nezávisle na vizuálních odkazech na reálný svět. Toto umělecké vyjádření může být inspirováno reálným světem nebo být zcela nezávislým na jakékoli vnější vizuální referenci.

SMG Splendid Masterpiece Gallery

Galerie zaměřená na umění vytvořené pomocí umělé inteligence

Kontakt

MARAS69
E-mail: studio@smg.cz

Přejít nahoru