Exprimovaná Realita

„Exprimovaná Realita“ ve světě umění odkazuje na způsob, jakým umělci interpretují a vyjadřují skutečný svět kolem sebe prostřednictvím svého osobního vnímání, emocí a zkušeností. Tento přístup neklade důraz na objektivní zobrazení reality, ale spíše se snaží zachytit a sdílet subjektivní esenci nebo emocionální pravdu scény, objektu nebo situace. Exprimovaná realita může být zprostředkována různými uměleckými styly, ale je úzce spojena s expressionismem, kde je tento koncept klíčový.

SMG Splendid Masterpiece Gallery

Galerie zaměřená na umění vytvořené pomocí umělé inteligence

Kontakt

MARAS69
E-mail: studio@smg.cz

Přejít nahoru