Futurismus

Futuristický obraz má tendenci kombinovat prvky moderního umění s futuristickými vizemi a technologickým pokrokem. Toto spojení umožňuje vyjádřit své představy o budoucnosti a přinášet inovativní koncepty.

Vintage Vehicle Club ​

Restaurování starých vozidel předělaných do moderní podoby se zachováním jejich původních rysů je fascinující průnik tradice a inovace.

Exprimovaná Realita

Exprimované Reality naznačuje, že i když jsou obrazy zakořeněny ve skutečném světě nebo osobních zkušenostech, jsou interpretovány a vyjádřeny skrze filtry emocí a subjektivního vnímání typického pro expressionismus.

Stencil Art

Stencil Art je technika vytváření obrazů nebo designů na povrch pomocí šablony a spreje nebo barvy. Je to populární forma street artu a uměleckého vyjádření na veřejných prostorech.

Architektura | Design

Nekonvenční návrhy architektury a designu mohou vést k nápadům a k lepšímu zpracování skutečných projektů, což je velkým přínosem z pohledu dlouhodobosti se zřetelem na budoucnost.

Fashion art

Fashion art je vizuální umělecký směr, který se soustředí na vyjádření módy a její estetiky skrze různé tvůrčí metody, od klasických ilustrací po moderní digitální grafiku.

Abstrakt

Abstraktní fotografie je umělecký směr, který se zaměřuje na zaznamenání neobvyklých vzorů, tvarů, barev a textur, které spíše než konkrétní předměty nebo scény evokují rozmanité emoce a myšlenky.
SMG Splendid Masterpiece Gallery

Galerie zaměřená na umění vytvořené pomocí myšlenek a umělé inteligence.

Kontakt

MARAS69
E-mail: studio@smg.cz

© 2024 All Rights Reserved.

Přejít nahoru