S T U D I O

Studiová tvorba zvukových kompozic soustředěná na vnímání tónů v prostoru s pocitem hudebních ilustrací vytvářejících nevšední barevné spektrum k získání hlubších pocitů a navození neznámých pohledů v mysli neomezeného vědomí.

T E C H N I K A

Studio zaměřené na výrobu a úpravu nahrávek disponuje kvalitním technickým vybavením v podobě zařízení pro záznam, editaci a reprodukci. Neodmyslitelně do vybavení patří výkonná výpočetní technika s profesionálními aplikacemi pro nejvyšší možnou úroveň editace záznamu a konverzí do profesionálních i komerčních formátů.

M A S T E R

Úroveň finální podoby skladeb závisí na promyšlených postupech, tak aby celek vyjadřoval skutečnou poptávku posluchače. Vyvážení jednotlivých nástrojů a doprovodných zvuků s aplikací závěrečných efektů lze tak docílí kvalitního požadovaného záměru.

P R O D U K C E

Již na počátku jakéhokoliv projektu je dobré vědět jaký je účel nahrávky, tedy pro jakou skupinu posluchačů je určena a jak se bude prezentovat. Tím se lépe dokáže naplánovat celý proces a rozhodne o způsobu distribuce, tedy pro jaká média a v jaké podobě bude proveden finální export.

K O N T A K T

V případě zajímavých a k tématu vzešlých dotazů přejděte na stránku kontaktu, kde prosím vyplňte formulář. Po obdržení vás budu se zájmem kontaktovat. Pokud tak nečiníme do několika dní, zkuste to prosím znovu.